Om Solund

Solund kommune er den minste kommunen i Sogn og Fjordane med om lag 800 innbyggjarar, og den einaste kommunen i fylket som berre ligg på øyar. Ytst i Sognefjorden vert kommunen vår den vestlegaste kommunen i landet med Utvær fyr som det vestlegaste punktet.

Tilkomsten skjer sjøvegen, anten via hurtigbåt, ferje eller eigen båt. Både hurtigbåt og ferje går til og fra Krakhella, ein halvtime med bil/buss frå kommunesentrumet Hardbakke.

Ferjeruter

 

Hurtigbåtruter

Det går dagleg hurtigbåt både til og frå Bergen. Båten har stopp på Krakhella, som er ein halvtime frå kommunesentrumet Hardbakke. Det går vidare korrespondanse med buss til ulike delar av kommunen, inkl. til lokale båtruter.

  • Nordfjord - Bergen - Sogn (Krakhella er stopp i Solund.)
  • OBS! Skal du frå Bergen til Ytre Solund, kan du gå av på Mjømna, og ta lokal skyssbåt Gulen - Ytre Solund vidare.

Lokale skyssbåtar

I tillegg til hurtigbåten har vi også lokale skyssbåtar i Solund:

Bussruter

Det går fleire bussruter i Solund. 

For vidare korrespondanse til Ytre Solund, sjå lokale ferjeruter her.

For meir detaljert informasjon om offentleg transport, sjå Fjord1 si heimeside og Norled si heimeside.