Kystarboretet

Arboretet på Hardbakke er ei samling tre og plantar, hovudsakleg stadeigne typar. Det er planta ut over 160 ulike planteslag som no etterkvart viser seg i terrenget. Rhododendronsamlinga er eit fint skue på forsommaren. I tilknytning til arboretet går det ein 5 km sti rundt Ramnenipa i eit variert terreng, og med flott utsyn over Sognesjøen. Merka sti til toppen av Ravnenipa.