Fyrsafari til Utvær

Telefon: +4757743000  Epost  Nettsted

Bli med på tur til Noregs vestlegaste øygruppe med det vestlegaste fyret i landet. Kvar sundag i sommar kan du bli med på fyrsafari frå Hardbakke til Utvær. Her blir det guida omvisning og høve til å gå opp i det flotte fyret. (Click for English translation)

Vidar Hop Skyssbåter A/S tilbyr fyrsafari til Utvær kvar lørdag. Utvær, som ligg 8 km vest for Ytre Sula, er Norges vestlegaste øygruppe med det vestlegaste fyret i landet. Staden har både historisk sus og ein natur som fengjer.Turen startar med avgang frå Hardbakke, kommunesenteret i Solund. Avhengig av været vil turen gå nord eller sør for Ytre Sula og gjennom øyriket i Solund. Det vert ikkje lagt opp til stopp på turen til Utvær. På Utvær går du på Nordsjøløypa rundt øya, med båtføraren som guide. Det vert også høve til å gå ein tur opp i fyret for dei som ønskjer det. Returen til Hardbakke går via Notøy, Husøy og Indrevær til Kolgrov, og deretter videre til Hardbakke. Det er ingen servering på turen, så ta med niste etter eige ønskje, og hugs fotoapparat!

 

Utvær is Norway's westernmost island Group With the country's westernmost lighthouse. The light fromt this monumental lighthouse dating from 1900 can be seen 35 km out in the North Sea. Lighthouse safaris from Hardbakke to Utvær run every Saturday during the summer.

The tour departs from Hardbakke in Solund. Depending on the weather, the tour will head North or South of Ytre Sula and through the island kingdom of Solund. There are no stops on the trip to Utvær. On Utvær, you'll follow the North Sea Trail around the island with a guide. Along the way, you'll see remains of the chapel that was moved in 1718 and marks where stones were used to sharpen swords. There will be chance to og up the lighthouse for those who wish to do so. Due to the popularity of this trip, we recommend booking a place in advance.