Postruta - Bydgeruta i Nord-Solund

Telefon: +47 958 49 972  Nettsted

Ta ein rundtur til dei mange småbustadane i Nord-Solund. Båtturen startar frå Hersvik kai. Turen går innom Hamnaneset, Kråkenes, Stølsvik, Nilsvik, Saltskår, Færøy, Buskøy og tilbake til Hersvik. (Click for English translation).

Turen tek ein time, og det er korrespondanse med ekspressbåten frå Bergen (bortsett frå på lørdagar og søndagar). Vidare går det buss frå Krakhella til Hersvik. Ruta er tingingsrute og reisande bes om å tinge plass seinast kl. 17:00 dagen før reisedagen og seinast kl. 17:00 på fredagar og rutene lørdag og søndag på telefon +47 958 49 972. Det kan tingast stopp på fylgjande kaier på alle avgangar: Hersvik, Buskøy, Færøy, Kråkøysund og Saltskår.

 

Have a boat trip among the many small islands and residences in Nord-Solund. The  trip starts at Hersvik kai and stops by Hamnaneset, Kråkenes, Stølsvik, Nilsvik, Færøy, Buskøy and then go back to Hersvik.

The trip is one hour, and there is correspondence with the express boat from Bergen (except on saturdays and sundays). Further there's a bus from Krakhella to Hersvik. We ask all travellers to book the trip before 17:00 the day before the travel, and before 17:00 on Fridays for the trips on Saturdays and Sundays. For booking, please call +47 958 49 972. You can also book stops at the following docks at all departures: Hersvik, Buskøy, Færøy, Kråkøysund and Saltskår.