Skatepark

På idrettsbana i Storehaugen (ca. 200 meter frå SPAR) er det ein skatepark. Det er gratis å bruke parken. Det er anbefalt å bruke hjelm og anna beskyttelsesutstyr.