Aktivitetar

Øyhopping

Telefon: +47 57 73 90 20  Epost  Nettsted

Reis med postbåtruta mellom mylderet av øyar og tronge sund i Solund! Opplev idylliske Gåsvær og ta beina fatt i Bulandet der du kan vitje både temapark, utsiktspunkt og kunstutsal. Turen kan takast enten frå sør via Krakhella, eller frå nord via Askvoll, og korresponderer med ekspressbåten til/frå Bergen.

Postruta - Bydgeruta i Nord-Solund

Telefon: +47 958 49 972  Nettsted

Ta ein rundtur til dei mange småbustadane i Nord-Solund. Båtturen startar frå Hersvik kai.Du kjem innom Hamnaneset, Kråkenes, Stølsvik,Nilsvik, Saltskår, Færøy, Bursøky og tilbake til Hersvik.

Fyrsafari til Utvær

Telefon: +4757743000  Epost  Nettsted

Bli med på tur til Noregs vestlegaste øygruppe med det vestlegaste fyret i landet. Kvar sundag i sommar kan du bli med på fyrsafari frå Hardbakke til Utvær. Her blir det guida omvisning og høve til å gå opp i det flotte fyret.

Sykkelutleige

Med vegar som buktar seg fram og tilbake langs fjordar og viker er det veldig godt tilrettelagt for sykling her i kommunen. Turistinformasjonen har syklar til utleige. Kom innom Turistinformasjonen for å få tips til sykkelruta.

Nordsjøløypene

Solund har fire nordsjøløyper. Ønskjer du litt info om de enkelte løypene, ta kontakt med turistinformasjonen eller sjå heimesida under knappen nettsted.

Vaffel-løypa

Bli med på Vaffel-løypa 2017! På Hardbakke kan du gå Vaffelløypa med informasjon om ulike stadar og bygg. Du kjøper klippekort på Gjenbruket/Turistinformasjonen for 20 kroner, og då får du gratis kaffi/saft og vaffel etter du har gjennomført heile løypa.

Båtutleige

Vil du utforske mylderet av øyar i Solund? Eller har du lyst å dra opp stortorsken?

Klatring

Med klatresko på beina kan ein klatre omtrent kor som helst ein finn ein bergvegg. Og sidan Solund høveleg nok består hovudsakleg av berg (av typen konglomerat), vil det for ein entusiast vere endelause moglegheitar. Det finst to bolta klatrefelt i kommunen; eit i Nessa og eit i aboretet på Hardbakke.

Vidar Hop Skyssbåter AS

Telefon: +47 57 78 72 49 / +47 975 24 616  Epost  Nettsted

Vidar Hop Skyssbåter AS tilbyr båttransport over heile vestlandet, og har base på Hardbakke, ved innløpet til verdas vakraste fjord; Sognefjorden. Vi kan også skreddarsy ei opplevingspakke i Solund og området rundt med båtturar, naturopplevingar, måltid og overnatting!

Skatepark

På idrettsbana i Storehaugen (ca. 200 meter frå SPAR) er det ein skatepark. Det er gratis å bruke parken. Det er anbefalt å bruke hjelm og anna beskyttelsesutstyr.